Contact us
Request demo →
Contact us
German website
search
close
E-guide_cover_V2

Verkrijgbaar vanaf
11-11-2021


Wilt u de e-guide per mail ontvangen zodra deze beschikbaar is? Vul dan onderstaand formulier in.

Als (belangrijk) onderdeel van haar beleid ter bevordering van digitale weerbaarheid, organiseert gemeente Den Haag sinds 2017 samen met cybersecuritybedrijf Cybersprint jaarlijks een hack-evenement: Hâck The Hague. Een open en transparant evenement dat wordt gehouden in het Atrium van het gemeentehuis, waarbij ethische hackers op een gecontroleerde manier worden uitgedaagd om de systemen van de gemeente en die van haar leveranciers te testen op hun digitale veiligheid.

Het hack-evenement is echter slechts een onderdeel van een groter plaatje. Het vraagt om de nodige voorbereidingen binnen de organisatie zelf zodat de tijdens het evenement gevonden kwetsbaarheden in websites en systemen goed kunnen worden opgevolgd en opgelost. 

In de e-guide ‘Zó hack je een stad’ beschrijven we op hoofdlijnen wat er nodig is om uw organisatie voor te bereiden op het continu verbeteren van de digitale veiligheid en hoe u ethische hackers hierbij kunt betrekken. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

  • Interne en externe belanghebbenden - Werken aan digitale veiligheid doet u niet alleen. Verschillende interne en externe belanghebbenden bepalen samen de digitale weerbaarheid van een overheidsorganisatie of commercieel bedrijf. Wie speelt welke rol en welke verantwoordelijkheden horen daarbij
  • Organisatieparaatheid - Een organisatie klaarstomen om concrete stappen te kunnen zetten op het gebied van digitale veiligheid, raakt aan vele aspecten. Het (her-)organiseren van de security- en de ICT-organisatie, het bepalen en beschrijven van processen, selectie en aanschaf van ondersteunende systemen en de inzet van ethische hackers. In de e-guide komen ze stuk voor stuk voorbij.
  • Hack-evenement - Zodra uw organisatie digitale veiligheid heeft geborgd in haar systemen en processen, kunt u nadenken over het organiseren van een hack-evenement. De overwegingen die hieraan ten grondslag liggen worden besproken en een uitgewerkt draaiboek voor de organisatie van een hack-wedstrijd is als bijlage opgenomen.

READ MORE ABOUT ATTACK SURFACE MANAGEMENT

Leverancier over Hâck The Hague: Dataveiligheid is nu echt geborgd in onze bedrijfsprocessen

DG Groep heeft, als een van de leveranciers van Gemeente Den Haag, in 2019 meegedaan aan Hâck the Hague met hun applicatie GISIB online. Met deze applicatie worden alle assets, oftewel kapitaalgoederen van de overheid geregistreerd, geïnspecteerd en gemanaged. Daarbij kun je denken aan wegen, lantaarnpalen, maar ook zaken als gras, bos, oevers en riet. Een gemeente streeft ernaar een zo hoog mogelijke kwaliteit product te leveren aan haar burgers en GISIB online helpt hen daarbij. We spreken met Frank Jan Uittenbogaart over het belang van digitale veiligheid en de voordelen die deelname aan Hâck the Hague met zich meebrengt. Read article in English

Leverancier over Hâck the Hague: helpt ons om digitale veiligheid naar een hoger niveau te krijgen

I-REAL creëert het Internet of Things voor de publieke sector door beheerders toegang te geven tot objecten die bijdragen aan de afvoer van water. Hun product, I-REALM2M, wordt ook ingezet door de gemeente Den Haag om elementen in de waterketen en de publieke infrastructuur te monitoren, controleren en administreren. René Kroes, Product Owner H2gO bij I-REAL geeft aan waarom Hâck the Hague een welkome aanvulling is op de activiteiten die zij ondernemen om de veiligheid van hun software te verbeteren. Read article in English

Attack Surface Management explained

It's the term we use the most: Attack Surface Management. It is the foundation of your organisation’s digital infrastructure. It’s the starting point of your IT security policies, configuration database management, vulnerability mitigation, and much more. In this blog, we’ll shortly describe what drives the need for an Attack Surface Management solution, share our definition of the term attack surface, and explain how it minimises the risks to your brand.