Contact us
Request demo →
Contact us
German website
search
close
eguide

Download E-Guide >>


Als (belangrijk) onderdeel van haar beleid ter bevordering van digitale weerbaarheid, organiseert gemeente Den Haag sinds 2017 samen met cybersecuritybedrijf Cybersprint jaarlijks een hack-evenement: Hâck The Hague. Een open en transparant evenement dat wordt gehouden in het Atrium van het gemeentehuis, waarbij ethische hackers op een gecontroleerde manier worden uitgedaagd om de systemen van de gemeente en die van haar leveranciers te testen op hun digitale veiligheid.

Het hack-evenement is echter slechts een onderdeel van een groter plaatje. Het vraagt om de nodige voorbereidingen binnen de organisatie zelf zodat de tijdens het evenement gevonden kwetsbaarheden in websites en systemen goed kunnen worden opgevolgd en opgelost. 

In de e-guide ‘Zó hack je een stad’ beschrijven we op hoofdlijnen wat er nodig is om uw organisatie voor te bereiden op het continu verbeteren van de digitale veiligheid en hoe u ethische hackers hierbij kunt betrekken. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

  • Interne en externe belanghebbenden - Werken aan digitale veiligheid doet u niet alleen. Verschillende interne en externe belanghebbenden bepalen samen de digitale weerbaarheid van een overheidsorganisatie of commercieel bedrijf. Wie speelt welke rol en welke verantwoordelijkheden horen daarbij
  • Organisatieparaatheid - Een organisatie klaarstomen om concrete stappen te kunnen zetten op het gebied van digitale veiligheid, raakt aan vele aspecten. Het (her-)organiseren van de security- en de ICT-organisatie, het bepalen en beschrijven van processen, selectie en aanschaf van ondersteunende systemen en de inzet van ethische hackers. In de e-guide komen ze stuk voor stuk voorbij.
  • Hack-evenement - Zodra uw organisatie digitale veiligheid heeft geborgd in haar systemen en processen, kunt u nadenken over het organiseren van een hack-evenement. De overwegingen die hieraan ten grondslag liggen worden besproken en een uitgewerkt draaiboek voor de organisatie van een hack-wedstrijd is als bijlage opgenomen.

READ MORE ABOUT ATTACK SURFACE MANAGEMENT

Hâck The Hague 2021 Press Release

The Hague, 27 September 2021 – Today the digital infrastructure of the municipality of The Hague was scrutinised by 206 ethical national and international hackers. Among the 125 reported vulnerabilities were; unsafe access to accounts, outdated software, the ability to inject malicious code into a website and an account that could be taken over completely.

BIO en GGI-Veilig met Attack Surface Management

Gemeenten moeten voldoen aan de BIO. Het GGI-Veilig framework maakt de beveiligings-eisen inzichtelijk. Hoe werkt het? En hoe helpt ASM? Lees het hier.

Attack Surface Management explained

It's the term we use the most: Attack Surface Management. It is the foundation of your organisation’s digital infrastructure. It’s the starting point of your IT security policies, configuration database management, vulnerability mitigation, and much more. In this blog, we’ll shortly describe what drives the need for an Attack Surface Management solution, share our definition of the term attack surface, and explain how it minimises the risks to your brand.